آدرس:

خیابان فرمانیه شرقی، خیابان ثروتی، بن بست شفق، پلاک 2

شماره تماس:

22829135_26152538